locatie schoterveld

Locatie Schoterveld kan gezien worden als een natuurproject dat Van der Wiel uitvoert voor Staatsbosbeheer. Hier wordt een waterpartij aangelegd met natuurvriendelijke oevers en diverse natuurinrichting.

Grondstromen

Uit deze waterpartij komen zand en grondstromen vrij die door Van der Wiel Transport BV worden vermarkt vanaf deze locatie. De vrijkomende zand-, grond- en kleisoorten worden separaat ontgraven en afgezet. De vrijkomende hoeveelheden zand, klei en grond zijn geschikt voor diverse toepassingen en voorzien van de benodigde certificaten en rapportages. Het zand voldoet aan eisen voor toepassingen zoals cunetzand en/of ophoogzand. Tevens is er drainzand conform de hoge eisen welke hier aan worden gesteld.

Inrichting en bereikbaarheid

Locatie Schoterveld is ingericht met voorraden speciaal zand en teelaarde. Van der Wiel kan vanuit depot diverse soorten sportveldenzand, drainzand alswel backfillzand leveren voor specifieke toepassingen. De locatie is gelegen langs de A6 nabij het Kuinderbos en zowel bereikbaar vanaf de A6 als vanaf het Schoterpad door personenwagens, kippers en kiptrailers. De locatie is dagelijks geopend.

Vragen over deze locatie? Van der Wiel Transport BV helpt u graag! Bel ons op 0512-586 200.