locatie nij beets

Zandput Nij Beets, een locatie waar we trots op zijn.

zandwinning

Op de locatie Nij Beets wordt er zand gewonnen vanuit de plas direct naast het depot waaruit geladen wordt. Vanaf het begin (begin jaren ’70) tot aan nu is er circa 4 miljoen m³ zand gewonnen. Dit zand is o.a. geschikt voor de wegenbouw, paardenbakken, ophogingen/aanvullingen en bezanden van sportvelden.

groencompostering

Begin jaren ’90 is een van de twee zanddepots omgebouwd tot een groencompostering waar jaarlijks circa 20.000 ton groenafval wordt verwerkt tot voornamelijk keurcompost en ophooggrond. Dit groenafval komt voornamelijk van gemeenten, waterschappen, aannemers en hoveniers. Particulieren, agrarische bedrijven en loonbedrijven kunnen hier tevens hun groenafval storten of zandbakkenzand, gezeefde grond, compost of diverse mengels hiervan afhalen. De franco leveranties worden vanuit het hoofdkantoor in Drachten (planning) verzorgd.

Locatie Nij Beets bevindt zich op Beetsterweg 38 en is elke werkdag geopend van 7.00 tot 16.00 uur. Rechtstreeks bellen? 0512 – 383 415. Onze medewerkers helpen u graag!