dbg bouw- en reststoffen

Dochteronderneming DBG bouw- en reststoffen neemt afvalstromen in en verwerkt deze tot secundaire grond- en bouwstoffen. Hiermee maakt DBG het dienstenaanbod van de gehele keten compleet.

Participatie DBG - Van der Wiel

biologisch en fysisch reinigen

Bij het saneren van bodems en civiele projecten komen vaak grond, puin en andere materialen vrij. Vaak zijn deze geschikt voor hergebruik. Soms moet het vrijgekomen materiaal worden bewerkt voordat het geschikt is voor hergebruik. Op de locaties in Drachten en Groningen kan DBG verontreinigde grond zowel biologisch als fysisch reinigen.

locaties

DBG heeft diverse (verwerkings)locaties in de drie noordelijke provincies. Twee locaties bevinden zich op hetzelfde terrein als Van der Wiel aan de Meerpaal 11 te Drachten en Flensburgweg 9 te Groningen. De locatie in Groningen is onlangs uitgebreid zodat DBG een breder scala aan afvalstoffen kan accepteren en verwerken. Lees hier het nieuwsbericht.

Wilt u contact met dbg?

Telefoon: 0512 – 586 230
E-mail: info@dbgbouwenreststoffen.nl
Website: www.dbgbouwenreststoffen.nl

Samen maken we er werk van! 

Diensten