Menu Scroll

GMB Services neemt Van der Wiel Biogas over

Met ingang van 18 september 2020 neemt GMB alle medewerkers, activa en activiteiten van Van der Wiel Biogas over van moederbedrijf Van der Wiel Holding te Drachten. Van der Wiel Biogas is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van biogasinstallaties.

Lees meer

Bij GMB Services worden de activiteiten van Van der Wiel Biogas ondergebracht onder de naam GMB Gastechnieken. De medewerkers van Van der Wiel Biogas werken daarbij vanuit het GMB-kantoor in IJhorst.

Aansluiting bij activiteiten en groeiambities

Van der Wiel Holding heeft gezocht naar een geschikte partij om haar Biogas activiteiten naar de toekomst verder te versterken. In GMB heeft Van der Wiel de ideale partner gevonden. De kennis, activiteiten en mensen van Van der Wiel Biogas passen uitstekend bij de activiteiten, ambities en strategie van GMB. Zo zijn de opdrachtgevers deels overlappend en bieden de onderhoudscontracten van Van der Wiel Biogas de kans tot integrale dienstverlening.

Ook ziet GMB op langere termijn goede kansen op het gebied van de energietransitie. Bovendien is de kennis van de nieuwe medewerkers ook voor andere bedrijfsonderdelen interessant.

Over GMB

GMB is een Nederlands familiebedrijf met circa 450 medewerkers en 180 miljoen euro omzet. Tot de opdrachtgevers behoren onder meer Waterschappen, industrie, drinkwaterbedrijven gemeenten en Rijkswaterstaat. Het aannemingsbedrijf realiseert en renoveert onder meer dijken, haventerreinen, rioleringen, gemalen, waterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Daarnaast verwerkt GMB het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigen fabrieken.