Menu Scroll

Natuurontwikkelingsproject Pompsterplaat

In opdracht van Staatsbosbeheer zijn wij als Van der Wiel bezig met het graven van waterbekkens in het natuurgebied Pompsterplaat in het Lauwersmeergebied.

Lees meer

De te realiseren slenken dienen als drinkwatervoorziening voor de aanwezige dieren. Het uitkomende zand wordt binnen het Lauwersmeergebied in het Diepsterbos gebruikt om paden mee op te hogen voor het waterschap Noorderzijlvest. Een mooi voorbeeld van circulariteit binnen een natuurontwikkelingsproject!