19 mei 2017

Saneren vuilstort te Bierum

Vorige week maandag is Van der Wiel begonnen met het saneren van de vuilstort te Bierum.

sanering van de stort

De stortplaats is van 1936 tot 1972 in gebruik geweest voor de vuilverzameling van as, mest, faecaliën, oud ijzer, blik etc. In 1974 is op de locaties een camping opgericht waarvan de activiteiten in 2002 zijn beëindigd. De sanering van de stort wordt uitgevoerd in verband met de verbreding en verhoging van de zeedijk; de stortcontour ligt tegen de huidige zeedijk aan.

De oppervlakte van de locatie betreft circa 10.000 m2,. met een gemiddelde stortlaag van 1,0 m. De stortlaag is afgedekt met een laag grond van circa 0,5 m dikte. Het grondwater is niet of nauwelijks beïnvloedt door het stortmateriaal.

Voorbereiding

Ter voorbereiding is de aanwezige afdeklaag van de vuilstort verwijdert en aansluitend is begonnen met het onder milieukundige begeleiding ontgraven, opladen en afvoeren van het stortmateriaal naar Theo Pouw aan de Kwelderweg te Eemshaven. Tevens wordt er baggerspecie en industriegrond afgevoerd. Teelaarde en schoon zand wordt aangevoerd en na keuring van de ondergrond door de milieukundige begeleiding, ter aanvulling in de ontgravingsvakken aangebracht. De verwachting is dat de saneringswerkzaamheden nog ongeveer vijf weken zullen duren.