31 augustus 2016

Uitbreiding locatie Groningen

Er gebeurt veel op onze locatie in Groningen: de aanvoer, bewerking en afvoer van verontreinigde grond en verhardingsmateriaal gaat voortvarend. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen wordt de locatie in Groningen uitgebreid met maar liefst 7.000 vierkante meter.

groot scala afvalstoffen

De uitbreiding van deze locatie geeft de mogelijkheid om een breder scala aan afvalstoffen te accepteren en te bewerken. Hierbij valt te denken aan bouw- en sloopafval, straalgrit, ZOAB-slib en composteerbaar afval. Door de uitbreiding kan er tevens veegvuil en riool- en kolkenslib verwerkt worden.

dbg bouw- en reststoffen

De grondstromen op deze locatie worden gemanaged door dochteronderneming DBG bouw- en reststoffen, die hier zeer specialistisch in is. Per 1 januari jl. heeft DBG een medewerker fulltime in dienst op locatie Groningen om de grondstromen te coördineren.

asfalteren in volle gang

Deze week is Van der Wiel Transport BV in samenwerking met KWS Infra begonnen met het asfalteren van de 7000 extra vierkante meters. In totaal is er 1600 ton asfalt naar de locatie getransporteerd.

Meer weten? De locatie in Groningen is bereikbaar op 050 – 31 22 555. Vraag naar Henk Jan Fokkens.