29 juni 2017

Vervangen onder-/overdruk ventielen en vlamdovers Vagron

In opdracht van Attero Noord heeft van der Wiel Biogas het onder- / overdrukventiel en tweetal inline vlamdovers vervangen op het dak van één van de gistingstanks bij de Vagron te Groningen.

Renoveren van de gistingstank

De opdrachtgever is dit jaar gestart met het renoveren van de gistingstank. Het dak van de gistingstank is eraf gehaald, zodat Van der Wiel Biogas redelijk eenvoudig de onder- / overdrukbeveiliging en vlamdovers kon vervangen. Tijdens het gistingsproces in de gistingstank komt gas (biogas) vrij. Door het vrijkomen van biogas kan de druk in de tank veranderen waardoor deze beveiligd moet worden. De onder- overdrukbeveiliging voorkomt implosie en explosie van de gistingstank. Mocht er ergens op het terrein brand ontstaan, zullen de vlamdovers voorkomen dat de vlam de tank binnen dringt.

NDO (Niet Destructief Onderzoek)

Omdat de oude vlamdovers vervangen zijn door een nieuwer type vlamdover, moest Van der Wiel ook het leidingwerk aanpassen. Het was niet mogelijk om een druktest uit te voeren op het aan te passen leidingwerk, dus is ervoor gekozen om een NDO (Niet Destructief Onderzoek) uit te voeren op de gemaakt lassen.Volgende week wordt het dak weer op de gistingstank gemonteerd, waarna Van der Wiel Biogas de onder-/overdruk beveiliging nog zal afstellen zodat deze op de juiste onder/overdruk is afgesteld en de gistingstank weer veilig in gebruik kan worden genomen.