Menu Scroll

Op zoek naar historie, archeologie in uitvoering!

De afgelopen weken hebben we in opdracht van Raap Archeologisch Adviesbureau op de voormalige GEM Beton locatie aan de Friesestraatweg te Groningen wederom archeologische graafwerkzaamheden mogen uitvoeren.

Lees meer

We kunnen inmiddels wel stellen dat Van der Wiel “expert” is geworden op het gebied van deze bijzondere diensten. Deze locatie maakt onderdeel uit van een omvangrijk herontwikkelingsgebied langs de Friesestraatweg, waar woningbouw gerealiseerd gaat worden.