Menu Scroll

Opening drijvend zonnepark te Nij Beets

De openingshandeling aanleg drijvend zonnepark op onze zandput Nij Beets is verricht! Een bijzonder project in samenwerking met GroenLeven.

Bekijk video

Uniek systeem

Het drijvende systeem is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen zijn laag bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn. Er is gebruik gemaakt van bodemverankering met speciale klapankers, waardoor ankers niet aan de wal bevestigd hoeven te worden.

Inpassing

Van de huidige 40 hectare water is ongeveer 9 hectare voorzien van zonnepanelen. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinput en er voldoende ruimte blijft tot aan de oevers. Daarmee wordt de flora en fauna ontzien. Ook wordt er door een ecologisch bureau onderzoek gedaan naar hoe ecologie nog verder gestimuleerd kan worden.

Participatie

In samenspraak met Van der Wiel, Gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang Nij Beets en Energiecoƶperatie Krigel is ervoor gekozen om een gebiedsfonds op te richten. In dit gebiedsfonds wordt een financiƫle bijdrage gestort ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving Nij Beets. Zo komt de komst van de duurzame energiebron ten goede van de hele omgeving, de hele gemeenschap.

Technische gegevens

  • ruim 33.000 zonnepanelen
  • 13,6 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 4.000 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 6.800 ton per jaar