MVO & Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat voor ons verder dan het behalen van certificaten. Duurzaam doen en denken, brengen we gewoon elke dag in de praktijk.

Duurzame huisvesting

Van der Wiel gaat verantwoord om met energie, water en grondstoffen. Dit ziet u onder meer terug in onze huisvesting. Ons hoofdkantoor is energiezuinig gebouwd. Voor de verwarming ervan maken we gebruik van aardwarmte. Het water voor onze wasstraat winnen we uit eigen waterputten en we kopen alleen groene elektriciteit in.

Duurzaam transport

Eén van onze grootste uitdagingen is om de CO2-uitstoot van het transport dat wij uitvoeren zo laag mogelijk te houden. Onze chauffeurs krijgen daarom training in zuinig en milieuvriendelijk rijden. Daarnaast zetten we alleen materieel in dat voldoet aan de hoogste Europese Emissie-eisen. We richten onze logistiek efficiënt in om het aantal transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

MVO en duurzaamheid 1 - Van der Wiel

Slimmer werken

Ook voor andere werkmaatschappijen is duurzaamheid dagelijkse kost. Elk werk richten we in met oog voor minimale belasting voor mens en milieu. Voor elk project dat wij uitvoeren zoeken we collega’s die zo dicht mogelijk bij de projectlocatie wonen. Hiermee beperken we het woon-werkverkeer. Daarnaast voldoen onze leaseauto’s aan de hoogste milieulabels.

Emissie inventaris

In 2011 is Van der Wiel begonnen met het inzichtelijk maken van haar CO2-uitstoot. Door middel van het inzichtelijk hebben van de CO2-uitstoot kan Van der Wiel doelstellingen formuleren om deze uitstoot te reduceren. Dit inzicht wordt jaarlijks bijgehouden in het document “emissie-inventaris”.

Van der Wiel Holding BV heeft, om de uitstoot van CO2 te verminderen, een doelstelling geformuleerd. De doelstelling is dat we in vijf jaar (2016) een CO2-reductie willen behalen van 10% ten opzichte van 2011. Om deze doelstelling te behalen worden diverse maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn te vinden in het document “energie actieplan”.

Nieuwsbrieven m.b.t. duurzaamheid

Om iedereen te informeren over de status, het beleid en initiatieven van de CO2-prestatieladder binnen Van der Wiel, plaatsen wij halfjaarlijks een nieuwsbrief op de website. Deze nieuwsbrieven zijn in onderstaande documenten terug te vinden.

 

Keteninitiatief

Om een bijdrage te leveren aan CO2-reductie is Van der Wiel actief aangesloten bij het onderstaande keteninitiatief.

Onze certificaten

Van der Wiel wil duurzaam ondernemen aantoonbaar maken voor opdrachtgevers en leveranciers. Met ons milieumanagementsysteem beheersen en verminderen we de milieueffecten van onze bedrijfsvoering. Van der Wiel Holding staat voor CO2-bewust handelen. We zijn gecertificeerd voor trede 5 van de CO2-prestatieladder. Dit doen we onder meer door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Op zoek naar alle certificeringen? Bekijk hier alle certificaten van Van der Wiel.