biogasstation rwzi leeuwarden

De realisatie van de biogasbehandelingsinstallatie bij RWZI in Leeuwarden is een uniek en duurzaam project waaraan Van der Wiel Biogas BV met plezier haar medewerking heeft verleend. Met deze installatie wordt een belangrijke milieuwinst behaald: in totaal wordt er 18.000 m³ fossiel aardgas bespaard.

een biogasstation met ambities

Wetterskip Fryslân is met RWZI te Leeuwarden het eerste waterschap dat biogas levert aan derden. Het nieuwe biogasstation, dat sinds 18 februari jl. operationeel is, levert biogas aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier en de WaterCampus van Wetsus te Leeuwarden. Hiermee wordt een belangrijke milieuwinst behaald. Ongeveer 120.000 m³ biogas wordt op deze locatie gebruikt om stroom op te wekken, maar de vrijkomende warmte kon voorheen niet worden gebruikt. Met het nieuwe biogasstation wordt het biogas efficiënter gebruikt met een rendement van 80%. Ook het bedrijfsgebouw van de RWZI maakt gebruik van het biogas. In totaal wordt er 18.000 m³ fossiel aardgas bespaard.

AANDEEL VAN DER WIEL BIOGAS BV

In oktober 2015 startte Van der Wiel Biogas BV met de realisatie van het complete biogasbehandelingssysteem en de verdeelinstallatie. Dit bestond onder andere uit het plaatsen van de biogasbehandeling (drogen, reinigen en op druk brengen), het aanleggen van de biogasleidingen en het plaatsen van een nieuwe condensaat opvangput met verbindend leidingwerk. Niet alleen Van der Wiel Biogas BV leverde een bijdrage aan dit project, ook Van der Wiel Infra & Milieu BV en Van der Wiel Transport BV leverden hun bijdrage door het aanleggen van de bestrating rondom het biogasstation en het leveren van het zand. Een mooi voorbeeld van interne ketensamenwerking bij Van der Wiel Holding BV.

Met de realisatie van dit project wordt een bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Niet alleen de duurzame ambities van de de betrokken partijen worden hiermee ondersteunt; het heeft een aandeel in de gehele circulaire economie. Dit past perfect binnen de ambities van Van der Wiel Holding BV en alle divisies.