Menu Scroll

Civieltechnisch advies Bloemendalerpolder Weesp

Tussen Muiden en Weesp komt een nieuw woonlandschap, ‘Weespersluis’. In totaal verrijzen circa 2.750 woningen in dit waterrijk gebied. Al vanaf 2016 is Van der Wiel betrokken bij dit project, voor het aanbrengen van de voorbelasting en overige civieltechnische werkzaamheden.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Leeuwenveldseweg te Weesp
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: GEM Bloemendalerpolder CV
  • Contractvorm: UAV-GC
  • Partners: Wiertsema & Partners en WSP
  • Jaar: 2016 – heden
  • Overige toegepaste expertises:  Civiele techniek, Sloop en bodemsanering, Logistieke dienstverlening en Grondstromen

Het Project

De opdrachtgever heeft Van der Wiel bij de planvorming betrokken, zodat wij onze expertise tijdig hebben kunnen inzetten om kansen te benutten en risico’s te beheersen. Door de interne korte lijnen kunnen we snel schakelen indien nodig.

Vergunningen

Er wordt gebouwd op een zettingsgevoelige ondergrond. Tot en met 2020 is in totaal al 2 miljoen m3 zand geleverd en als voorbelasting aangebracht om deze zettingen te beperken.

Vanuit onze verschillende disciplines is naar de logistieke uitdagingen gekeken. Op basis van overleg, research en afstemming met de uitvoerder bleek een op- en overslaan van het zand vanuit het schip op de vrachtauto op het bedrijventerrein te Weesp de juiste oplossing. Aansluitend hebben wij een ontwerp gemaakt, de vergunning bij Rijkswaterstaat aangevraagd en de speciale loskade ingericht.

Van ontwerp tot uitvoering

Naast het aanbrengen van de voorbelasting, maken wij aansluitend ook de infrastructuur bouwrijp voor dit plan en enkele bouwbedrijven binnen het project Weespersluis. Hiervoor maken onze ingenieurs samen met de opdrachtgevers plannen en ontwerpen, doen de uitwerking en werkvoorbereiding. Aansluitend worden de plannen door ons gerealiseerd. Hiertoe behoren ook kademuren, vaarduikers en verkeersbruggen.

Bodemonderzoek- en sanering

Onze ingenieurs hebben voorafgaand aan de ontwikkeling bodemonderzoeken uitgevoerd.

Voor de verontreinigde locaties in het plangebied zijn saneringsvarianten uitgewerkt, afgestemd op de gebiedsinrichting. Aansluitend zijn de bodemsaneringen uitgevoerd, zodat de herontwikkeling kan plaatsvinden.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?