Menu Scroll

Bloemendalerpolder Weesp

Tussen Muiden en Weesp komt een nieuwe woonwijk, ‘Weespersluis’. In totaal zullen er circa 2.750 woningen worden gerealiseerd. Al vanaf 2016 is Van der Wiel betrokken bij dit project voor het aanbrengen van de voorbelasting in de Bloemendalerpolder en overige civieltechnische werkzaamheden. We doen dit in opdracht van GEM Bloemendalerpolder CV.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Leeuwenveldseweg te Weesp
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: GEM Bloemendalerpolder CV
  • Contractvorm: UAV-GC
  • Uitvoering: 2016 t/m 2022
  • Overige toegepaste expertises: Sloop en bodemsanering, Logistieke dienstverlening, Grondstromen & Ingenieursdiensten

Het Project

Er wordt gebouwd op een zettingsgevoelige ondergrond en daarom moeten er vóór de bouw maatregelen uitgevoerd worden om deze zettingen te beperken. Er wordt een voorbelasting van een laag van 4 à 5 meter zand aangebracht met verticale drainage en zakbakens, om te zorgen voor de benodigde zetting. Deze voorbelasting wordt gefaseerd aangelegd met zand. Tot en met heden is er ca. 2,5 miljoen m3 zand geleverd en verwerkt in het plan.

Bouwrijp maken en bodemsanering

Naast het aanbrengen van de voorbelasting maken wij aansluitend ook een aantal deelgebieden bouwrijp. Daarnaast waren er in het plangebied een aantal verontreinigde locaties. Deze zijn door Van der Wiel Infra en Milieu in samenwerking met onze ingenieurs en DBG bouw- en reststoffen BV gesaneerd.

Kunstwerken

Binnen het plan is ook een aantal kunstwerken opgenomen. Wij hebben hierbij de opdracht gekregen om mee te denken in ontwerp en realisatie. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een kademuur in het plan, een vaarduiker en een aantal verkeersbruggen.

Video

Dubbelklik op de video voor afspelen in volledig scherm.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?