Bodemsanering kraanbolwerk te zwolle

Van der Wiel Infra & Milieu BV is laagste bij een onderhandse aanbesteding voor het uitvoeren van de grondsanering ‘Kraanbolwerk’ Zwolle. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij naast de prijs ook de planning en de afvoer van puin en verontreinigde grond per schip van groot belang is.

werk aan de winkel

De werkzaamheden zijn gestart in week 34 en bestaan uit het verwijderen van verhardingen, het slopen en afvoeren van vloeren, kelders en funderingen. In totaal zal er circa 4400 ton puin van de locatie worden afgevoerd. Nadat de sloopwerkzaamheden zijn voltooid is gestart met de grondsanering en bijkomende werkzaamheden.

grote hoeveelheden grond

In verband met de diepte van de ontgraving is eerst een bemalingssysteem aangebracht waarbij het opgepompte water via een waterzuiveringsinstallatie loost op het oppervlakte water. Er waren 17 ondergrondse tanks aanwezig welke gereinigd en verwijderd zijn. Er zal circa 5000 m³ vervuilde grond vrijkomen die afgevoerd wordt per schip naar diverse verwerkingslocaties (circa 8200 ton).

De oplevering van dit werk heeft plaatsgevonden in december 2014. Bekijk onderstaand de prachtige foto’s van dit project.