Bodemsanering te zeerijp

Een ernstig geval van bodemverontreiniging door de aanwezigheid van een benzine-servicestation in het verleden: een mooie opdracht voor Van der Wiel.

complexe bodemsanering

In opdracht van de provincie Groningen heeft Van der Wiel Infra & Milieu BV op deze locatie een bodemsanering uitgevoerd. De uitvoering van de bodemsanering was redelijk complex door de aanwezigheid van een woning waardoor er strookgewijs moest worden ontgraven. In een voorlichtingsavond is in samenspraak met de opdrachtgever de uitvoeringswijze nader toegelicht aan de om-/aanwonenden.

werkzaamheden van der wiel

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

 • Aanbrengen verkeersmaatregelen voor omleiden autoverkeer
 • Inrichten werkterrein onder saneringsconditities (veiligheidsklasse 3T/1F)
 • Verwijderen aanwezige elementenverhardingen
 • Verwijderen asfaltverhardingen
 • Verwijderen kabels en leidingen, riolering e.d.
 • Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. de te handhaven kabels en leidingen
 • Verontreinigde grond ontgraven en afvoeren, circa 1400 ton
 • Licht verontreinigde grond ontgraven en afvoeren, circa 320 m³
 • Zand leveren en verwerken ten behoeve aanvulling, circa 1100 m³
 • Herstel van de elementen verhardingen
 • Herstel van de asfaltverhardingen
 • Opruimen werkterrein

Ook bij dit project is nauw samengewerkt met Enviso Ingenieursburo BV. Samen maken we er werk van!