Menu Scroll

Bodemsanering voormalige stort Domwier

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is door Van der Wiel Drachten een bodemsanering uitgevoerd aan de Narderbuorren te Wergea, ook wel bekend als Domwier. De locatie betreft een voormalige stortplaats en is destijds gebruikt voor het opslaan en storten van diverse materialen. Aanleiding voor de ontmanteling is het realiseren van natuur ter plaatse van de locatie.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Domwier te Wergea
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden, directie toezicht: Antea Group Heerenveen
  • Contractvorm: meervoudig onderhands
  • Uitvoering sanering: september 2021 t/m november 2021
  • Overige toegepaste expertises: Civiele techniek, Logistieke dienstverlening en Grondstromen

Het Project

Ten zuiden van Wergea, tussen de Wergeasterfeart en de Narderbuorren ligt een voormalige stortplaats. Het terrein is braakliggend en de bovengrond is sterk puinhoudend. De grond is verontreinigd met onder andere asbest, PAK, minerale olie en zware metalen. De gemeente Leeuwarden heeft de wens om op de locatie een natuurgebied te realiseren.

BRL SIKB 7000

De bodemsanering is conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000 met protocol 7001 Uitvoering van landbodemsanering gesaneerd. De milieukundige begeleiding voor dit project is uitgevoerd door de Antea Group Heerenveen.

Polderdijk

Na de ontmanteling is een nieuwe polderdijk gerealiseerd, bestaande uit opvulgrond, kerngrond (klei) en afdekgrond. Tevens is er een nieuwe houten walbeschoeiing  aangebracht. De Wergeasterfeart is over een lengte van ca. 80 meter verbreed, een zogenaamde plasdras-zone.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?