bouw- en woonrijp maken pra Groningen

Voortvloeiend uit de goede relatie tussen Van der Wiel en BAM, heeft Van der Wiel Infra & Milieu BV de infrastructuur rondom het pand van PRA Health Sciences in Groningen aangelegd. Een mooi pand, dat middels een verbindingsgang is verbonden aan het Martini Ziekenhuis.

bouwrijp maken

Van der Wiel is in juni 2015 gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Dit betrof o.a. de volgende werkzaamheden:

  • het realiseren van een bouwkuip;
  • rioleringswerkzaamheden;
  • het aanbrengen van drainage;
  • het aanbrengen van bouwverharding.

woonrijp maken

Vervolgens startte Van der Wiel met het woonrijp maken bestaande uit de volledige terreininrichting. Hiervoor heeft Van der Wiel tevens het ontwerp gemaakt, uiteraard in goed overleg met de opdrachtgever. De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

  • het aanleggen van de bestrating rondom het gebouw waarvan ca. 100 parkeerplaatsen;
  • het realiseren van een fietsenhok;
  • de aanleg van de binnentuin, voorzien van gras en grasstenen;
  • de afwerking van het geheel.

Hoewel het bouw- en woonrijp maken tot de dagelijkse werkzaamheden van Van der Wiel behoort, is elk project uniek. Zo ook deze. Het gebouw van PRA Health Sciences is een opvallend en bijzonder pand. Van der Wiel heeft hier graag haar medewerking aan verleend. Het gebouw is inmiddels in gebruik genomen en in mei 2016 zet Van der Wiel de laatste puntjes op de i voor de afwerking.