bouwkuip groninger forum

Een aantal aspecten maakt dit project erg interessant. Zo is er in eerste instantie de locatie. Het Groninger Forum is gesitueerd tussen de Grote Markt, Poelestraat, Schoolstraat en Popkenstraat. Dit is hartje binnenstad Groningen, met al zijn beperkingen. De bouwput is circa 100 meter lang en 40 meter breed. Alleen de kopse kanten zijn bereikbaar. Aan de zijkanten is de aangrenzende bebouwing op een dusdanige beperkte afstand aanwezig, dat hier niet met regulier materieel gewerkt kan worden.

grondwerk en bemalingswerkzaamheden parkeerkelder

In de binnenstad van Groningen komt een nieuw cultureel gebouw: het Groninger Forum. Dit bouwwerk gaat de openbare bibliotheek, het Groninger museum, filmtheater, debatcentrum Dwarsdiep en de Groninger Archieven huisvesten. Het gebouw wordt met zijn 45 meter hoogte een blikvanger. Onder dit gebouw komt een parkeerkelder die ruimte biedt aan zo’n 400 auto’s. In april 2012 is de aanleg van het Groninger Forum aanbesteed. Van der Wiel Infra & Milieu BV heeft gedurende de aanbestedingsfase met Bam Civiel meegedacht hoe het grondwerk en de bemalingswerkzaamheden van de parkeerkelder op de beste manier uitgevoerd kunnen worden en heeft dit vervolgens aangenomen.

interessante aspecten

Naast de logistiek die bij dit project een hot item is, is de diepte van de bouwput een interessant punt. Ten opzichte van het huidige maaiveld is dit circa 15 meter. De wanden van de bouwput bestaan uit een 1 meter dikke diepwand (betonwand). Om te voorkomen dat de diepwand naar binnen wordt gedrukt en zorgt voor vervorming aan de omringende bebouwing, worden in de put stempels (grote stalen buizen) geplaatst. Het waterpeil moet tijdens het ontgraven constant op een hoog peil worden gehouden, dit i.v.m. de constructieberekening van de diepwand. Vanwege de productiesnelheid (en hiermee gepaard gaande kosten) is ervoor gekozen om een erg grote rupskraan in te zetten. Deze rupskraan kan het grootste gedeelte van de ontgraving uitvoeren. De onderste meter(s) kan deze rupskraan echter niet meer bereiken. Dit gedeelte wordt uitgevoerd door een rupskraan die op een ponton staat. Medewerkers van het duikbedrijf Aquatech zorgen voor de controle op de juiste einddiepte en zij halen tevens het in de bouwput achtergebleven slib weg.

opbouw parkeerkelder

De onderwaterbetonvloer is gestort nadat de bouwput op diepte is gebracht. Na uitharding van deze vloer is het water uit de bouwput gepompt en is gestart met de opbouw van de parkeerkelder.

Het Groninger Forum zal in 2017 haar deuren openen.