centrale as noord 2

Tussen Veenwouden en Dokkum werkt Van der Wiel mee aan de Centrale As in de vorm van leveranties en transport van grote hoeveelheden grond.

grote hoeveelheden

De werkzaamheden bestaan uit het transport van 60.000 ton freesasfalt vanaf de loskade te Burgum tot de Centrale As. Daarnaast wordt circa 40.000 m³ teelaarde afgevoerd en levert Van der Wiel 40.000 m³ zand, 40.000 m³ grond (klasse industrie) en circa 225.000 ton staalslakken. Deze slakken zijn afkomstig van Tata Steel te Velsen Noord.

samen maken we er werk van!

Dit project is een wederom een mooi voorbeeld van de interne samenwerking bij Van der Wiel Holding BV. Van der Wiel Transport BV is hoofdaannemer van het project en verzorgt alle leveranties inclusief transport. Voor de beheersvoorziening van de staalslakken en de projectbegeleiding is Van der Wiel Infra & Milieu BV ingeschakeld. Dochteronderneming Enviso Ingenieursbureau BV heeft de engineering voor de aanbesteding op zich genomen en DBG bouw- en reststoffen levert de grond met klasse industrie. Mineralis vaart de staalslakken van Velsen Noord naar Bergum en tot slot is het zand dat geleverd wordt, afkomstig van zandput Eeltjemeer die de teelaarde weer heeft gekocht van Van der Wiel Transport BV.

de centrale as

Centrale As Noord 2 is een onderdeel van het gehele project Centrale As. Een project van grote omvang waarover in de media veel wordt gesproken.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.decentraleas.nl