Menu Scroll

Composteerinrichting op zandput Nij Beets

Op de zandwinningslocatie van Van der Wiel te Nij Beets is een gecertificeerde composteerinrichting gevestigd. Per jaar wordt hier ca. 45.000 ton groenafval (bestaande uit onder andere hekkelmateriaal, bladeren en gras) geaccepteerd en gecomposteerd.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Afslag A7 Beetsterzaag, Beetsterweg 38 te Nij Beets
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: n.v.t.
  • Uitvoering: gestart in 1992 tot heden
  • Overige toegepaste expertises: Civiele Techniek, Natuurontwikkeling, Logistieke dienstverlening& Ingenieursdiensten

Het Project

Inrichting van het composteerterrein

Het groenafval wordt opgeslagen en verwerkt op een vloeistofdichte vloer met een oppervlakte van ca. 1,6 hectare. Deze vloeistofdichte vloer zorgt ervoor dat het percolaatwater (vocht dat vrijkomt tijdens het composteren) niet ongecontroleerd in de grond terechtkomt. Het percolaatwater wordt opgevangen via een rioolstelsel en verzameld in een percolaatbassin. Dit water wordt weer gebruikt om de rillen (de langwerpige bulten te composteren materiaal) te bevochtigen. Het overtollige water wordt afgevoerd naar de RWZI te Drachten. Op de locatie is qua materieel een trommelzeef, een shovel en een omzetmachine aanwezig.

Routing

Het groenafval gaat bij binnenkomst over de weegbrug. Vervolgens worden de (grove) bodemvreemde bestanddelen zo veel mogelijk uit het groenafval gehaald. Te denken valt aan puin, hout, ijzer, prikkeldraad en plastics etc. Schone takken worden verkleind met een shredder, een aantal keren omgezet en daarna gezeefd. Stobben worden fysisch gescheiden, gedroogd en vervolgens zoveel als mogelijk ontdaan van aanhangige grond. Het overige groenafval, bestaande uit hekkelmateriaal, blad, tuinafval en (berm)gras gaat eerst in depot en later volgt omzetting en plaatsing in rillen. Vervolgens vindt omzetting plaats met een speciale omzetmachine. Reststoffen worden verwijderd en afgevoerd naar een stortplaats. Het puinmateriaal gaat voor recycling naar de puinstort van Van der Wiel te Drachten. Het overige materiaal gaat in depot voor zeving en is vervolgens na keuring gereed keurcompost.

Het composteerproces

Doordat micro-organismen (bacteriën/schimmels) het groenafval verteren vindt er afbraak plaats en ontstaat compost. Door het creëren van ideale omstandigheden (vocht en zuurstof) vindt het proces sneller plaats.

Door de activiteit van de micro-organismen ontstaat er warmte. Van groot belang is dat de temperatuur in de te composteren ‘hoop’ groenafval ca. 60-70 graden gaat worden en dit gedurende langere tijd, want dan worden de onkruidzaden en ziektekiemen gedood. De temperatuur krijg je in de hoop door voldoende omzetting (zuurstof) en vocht in de hoop te houden. Niet voor niets is het daarom belangrijk dat het gehele proces van composteren goed in de gaten wordt gehouden en dat dit dus ook gecertificeerd is conform geldende BVOR eisen. Op deze locatie mogen ook plantenresten van zogenaamde ‘invasieve exoten’ (zoals Japanse duizendknoop) worden gecomposteerd.

Video

Dubbelklik op de video voor afspelen in volledig scherm.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?