dijkversterking nabij ijsselmeer

Vanaf de Plattedijk te Lemmer tot en met de IJsselmeerdijk ter hoogte van Nijemirdum werkt Van der Wiel in samenwerking met Grondverzet Van der Meer aan de dijkversterking; een primaire waterkering.

gunning

De uitvoering van het werk is gegund aan Grondverzet Van der Meer te Scharnegoutum. Laatstgenoemde heeft Van der Wiel ingeschakeld als samenwerkingspartner. Omdat het project een onderdeel is van het IJsselmeer wordt een gedeelte gesubsidieerd door het Rijk.

diverse grondstromen

Van der Wiel verzorgt de leveranties van de grondstromen t.b.v. de aanleg van de dijk bij Lemmer. Dit gaat om kerngrond, zand en klei met erosieklasse 2. Tevens transporteert Van der Wiel het asfalt voor de nieuw aan te leggen dijk. Alle leveranties vinden buiten het buiten het stormseizoen plaats. De klei met erosieklasse 2 is afkomstig uit een natuurontwikkeling van Stichting Natuurmonumenten en wordt gewogen middels een ingerichte weegbrug op de laadlocatie. Alle grondstromen voldoen als vanzelfsprekend aan de strikte bestekeisen van Wetterskip Fryslân.

grip-app

Voor dit project ontwikkelde ThunderBuild een zogeheten grip-app. Hiermee wordt de klei op de weegbrug door de chauffeurs zelf gewogen terwijl zij in hun auto kunnen blijven zitten. Tevens kunnen zij zelf een digitale bon in het systeem zetten en uitdraaien, dus wordt er gereden zonder bon. Lees hier meer over de grip-app. 

werk van werk maken

Wat dit project uniek maakt is dat er werk van werk wordt gemaakt: de aanleg van het natuurgebied wordt gecombineerd met de afvoer van de vrijkomende klei en met de leverantie van dezelfde klei wordt de IJsselmeerdijk verzwaard.

Samen maken we er werk van!