dok37 te hillegom

Na een goede samenwerking tussen Trebbe en Van der Wiel bij diverse projecten in Groningen, nodigde Trebbe West BV Van der Wiel Infra & Milieu BV uit deel te nemen aan een project in Hillegom. Van der Wiel maakte een prijs en de samenwerking zette zich voort.

van slopen tot woonrijp maken

Op de locatie in Hillegom, die voorheen bestond uit een oude bollenschuur en een garage, worden 37 woningen en een appartementencomplex gerealiseerd die gezamenlijk de naam DOK37 krijgen. Van der Wiel is verantwoordelijk voor de sloop, de sanering, het bouwrijp- en het woonrijpmaken maken. In augustus 2015 werd gestart met de sloop die in december 2015 werd opgeleverd. In november 2015 is Van der Wiel gestart met het bouwrijp maken wat naar verwachting eind februari 2016 klaar zal zijn. In april 2016 wordt gestart met het woonrijp maken.

samenwerking met enviso en dbg

In samenwerking met Enviso Ingenieursbureau is de grond van de locatie gesaneerd. De verontreinigde grond die hierbij vrijkwam is aangenomen door DBG bouw- en reststoffen. Van der Wiel Transport BV verzorgde het transport van de verontreinigde grond naar een stortlocatie van DBG. De verschillende disciplines die bij dit project zijn toegepast, maken het project tot een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de werkmaatschappijen van Van der Wiel en de participaties Enviso en DBG.

In korte tijd is er veel veranderd op dit project. Zo vond op 9 maart 2016 de ‘eerste’ steen handeling plaats: bekijk hier de foto’s