drachtstervaart

Terug naar historie. Een prachtig project. Omvangrijk. Uniek. 

Het project Drachstervaart is te verdelen in het westelijke en het oostelijke deel; de realisatie van de nieuwe woonwijk “De Drachtstervaart” en het terugbrengen van de Drachtstervaart in het centrum van Drachten. Een project waar jarenlang hard aan gewerkt wordt en dat veel samenwerking vergt.

Voor zowel het oostelijke als het westelijke plandeel is Van der Wiel verantwoordelijk voor het uitwerken van het stedenbouwkundig ontwerp en het vervaardigen van diverse deelbestekken (RAW) waarna, na goedkeuring van de gemeente Smallingerland, gestart kon worden met de feitelijke uitvoering.

Drachtstervaart west

Drachtstervaart West bestaat uit het realiseren van de nieuwe woonwijk “De Drachtstervaart” langs de bestaande Drachtstervaart. Van der Wiel Infra & Milieu BV maakt de verschillende deelgebieden van dit plan bouw- en woonrijp waarbij de snelheid van de werkzaamheden afhankelijk is van de verkoop van de woningen. In deze waterrijke nieuwe woonwijk worden 900 woningen gerealiseerd. Voordat werd begonnen met de aanleg van de woonwijk werd eerst het oude vuilstort en de woonschepenhaven verplaatst. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2002 en op dit moment wordt er nog volop aan gewerkt.

drachtstervaart oost

Terug naar historie: de Drachtstervaart komt terug in het centrum van Drachten. De vaart begint bij de woonschepenhaven Buitensverlaat en eindigt in het centrum bij het carillion. De vaart heeft een lengte van iets meer dan een kilometer. Over de vaart liggen 2 voetgangersbruggen, 2 vaste bruggen en een beweegbare brug. In 2012 begint Van der Wiel met sloopwerkzaamheden en de aanleg van de brug aan de Zuiderhogeweg.

Enkele belangrijke momenten:

  • In april 2014 vindt de feestelijke opening van de brug aan de Zuiderhogeweg plaats. De brug krijgt de naam “De Piip”.
  • Op 20 februari 2015 giet wethouder Van der Leck de eerste liters water in het centrumdeel van de Drachstervaart. De eerste duizend liters zijn hiermee een feit.
  • In maart 2015 wordt het centrumdeel van de Drachstervaart geopend. Een feestelijke, zonnige middag waarbij op de pas aangelegde vlonder waarop onder andere het “beeld van Peije” wordt onthuld.
  • In juli 2015 wordt het laatste deel van de Drachstervaart gevuld met water inclusief de insteekhaven bij het voormalig hertenkamp. De brug op de Tjalling Wagenaarstraat wordt tevens geopend.
  • In oktober 2015 wordt het project “Drachtstervaart Oost” opgeleverd en is toegankelijk voor boten.

Een opsomming van de werkzaamheden die Van der Wiel Infra & Milieu BV onder andere voor dit project heeft uitgevoerd: grondwerk, aanleg kokerriool, aanleg beton- en pvc-riolering, plaatsen damwanden, steigers, bruggen, straatwerk en aanbrengen beplanting en aanleg openbare verlichting.

uniek technisch aspect

Het aanleggen van de vaart wordt gecombineerd met het vervangen van de riolering langs het gehele traject. Deze riolering wordt tevens gebruikt als kademuur.

Het einde is bijna in zicht en het resultaat mag er zijn. Een project waar Van der Wiel trots op is! De werkzaamheden zijn op de voet te volgen door de prachtige foto’s die elke maand gemaakt worden door fotograaf Frans Foekema. Bekijk onderstaand enkele foto’s.