Menu Scroll

Ontwerp en monitoring Nij Beets

Voor het monitoren van de grondwaterstand in de directe omgeving van de zandwinput van Van der Wiel bij Nij Beets, is Enviso Ingenieursbureau ingeschakeld. Het monitoren is een eis, die is voorgeschreven in de ontgrondingsvergunning.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Beetsterweg te Nij Beets
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: Van der Wiel Transport
  • Contractvorm: Bouwteam
  • Jaar: 2006 – 2025

Het Project

Monitoring

De monitoring van de grondwaterstanden is volledig geautomatiseerd. We maken gebruik van meetinstrumenten in vijf monitoringspeilbuizen. Met geluidssignalen meten we de grondwaterstand en leggen we deze vast. De meetgegevens worden regelmatig uitgelezen en geüpload naar een dataportaal, dat in de vergunning is vastgesteld.

De vraag

De opdrachtgever wil op een effectieve manier de grondwaterstand in de omgeving monitoren. Door de monitoring te automatiseren werken we efficiënt én effectief. Belangrijk hierbij is dat we voldoen aan de vergunningsvoorschriften.

Toekomstgericht

Wij digitaliseren de reguliere werkzaamheden voor kosteneffectiviteit en optimale betrouwbaarheid. Deze digitalisering van de reguliere werkzaamheden is toekomstbestendig en betrouwbaar. Voordeel is dat we niet meer fysiek een peillint in de buis hoeven te doen en de meetgegevens op elk gewenst moment beschikbaar zijn. Het peilen van de grondwaterstanden gaat door tot 2025.

Direct contact?

Geny van Horssen

0512 - 58 62 46 g.horssen@enviso.nl