Menu Scroll

Handel in zand en teelaarde

Op verschillende locaties in Noord Nederland heeft Van der Wiel diverse soorten zand, zoals ophoogzand, drainzand, cunetzand, OVS zand, backfill zand en zand voor aanvulling. Dit zand kan worden opgehaald of met onze eigen logistieke dienstverlening op uw project worden afgeleverd. Naast de verkoop en levering van zand kunnen er op deze locaties veelal ook teelaarde of andere specifieke “mengsels” worden verkregen. In Nij Beets is tevens een composteerinrichting aanwezig, alwaar onder andere keurcompost beschikbaar is.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Diversen
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: diversen

Het Project

Teelaarde

Naast de verkoop en levering van diverse zandsoorten bestaat tevens de mogelijkheid om op de meeste locaties teelaarde (zwarte grond) te kopen of te laten leveren op uw project. Deze teelaarde (zwarte grond) wordt geleverd met de benodigde certificaten en indien gewenst aanvullend onderzoek op bijvoorbeeld aaltjes.

Mineralis

Voor de levering van grotere partijen zand werken wij nauw samen met Mineralis uit Hattemerbroek. Mineralis beschikt over zandconcessies op het IJsselmeer en verzorgt het opzuigen en transporteren van het zand met schepen. Wij hebben in Noord en Midden Nederland inzichtelijk waar welke schepen voor de wal kunnen komen voor het overladen en lossen van het schip op onze vrachtauto’s voor het transport naar het project.

Backfill zand en overige specials

Door onze ruime kennis en kunde op het gebied van verschillende zandsoorten zijn wij in staat om op maat verschillende soorten zand- en grondmengsels te produceren met de benodigde certificaten. Op basis van uw aanvraag zullen wij de gevraagde eisen toetsen en advies geven welk mengsel voor u kostentechnisch het meest voordelig is. Een voorbeeld hierbij is de productie van backfill zand, wat wordt gebruikt voor een juiste geleiding (specifieke g-waarde) van de warmte uit ondergrondse kabels, afkomstig van bijvoorbeeld windparken. Daarnaast maken wij op maat grondmengsels, zoals bomengrond en rozengrond voor de toepassing in perken en groenstroken.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?