herinrichting park diepstroeten

Op park Diepstroeten te Assen is Vanboeijen gevestigd. Vanboeijen is een zorginstelling voor mensen met een handicap. De missie van VanBoeijen zegt: “alle mensen met een handicap een goed leven”.

herontwikkeling

Door nieuwe huisvesting op het terrein en het slopen van bestaande opstallen is het mogelijk een deel van het terrein te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV is als winnaar uit “de bus” gekomen voor de herontwikkeling van de zorglocatie tot woonwijk. Van der Wiel Infra & Milieu BV verzorgt in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte, e.e.a. in nauw overleg met de stedenbouwkundige en de gemeente Assen.

realisatie en coördinatie

Als het stedenbouwkundig ontwerp definitief is goedgekeurd wordt er een RAW-bestek opgesteld met bijbehorende uitvoeringstekeningen aan de hand van het programma van eisen van de gemeente Assen. Hierna kan gestart worden met de realisatie. Daarnaast verzorgt Van der Wiel Infra & Milieu BV een coördinerende rol voor de aanleg van de nutsvoorzieningen in het plan. Het plan bestaat uit 11 fasen. Het plan wordt fase voor fase bouwrijp gemaakt, waarna de bouw van de woningen kan plaatsvinden. Wanneer de woningen gereed zijn wordt de openbare ruimte woonrijp gemaakt en na de onderhoudstermijn overgedragen aan de gemeente Assen.

De verwachte doorlooptijd van het project is circa 10 jaar.

Van der Wiel is op park Diepstroeten tevens actief met slopen. Bekijk hier het sloopproject.