huis van cultuur & bestuur

De gemeente Hoogezand werkt aan de vernieuwing van het Huis van Cultuur & Bestuur. Het Huis van Cultuur & Bestuur wordt een duurzaam ingerichte ruimte waar ondernemers, bewoners, jongeren en bezoekers meer ruimte hebben voor ontmoeten, spelen, winkelen, verblijven en parkeren.

gunning

Van der Wiel Infra & Milieu BV neemt de herinrichting rondom het gebouw voor haar rekening. Hiervoor is met zorg een plan van aanpak opgesteld dat is afgestemd op de beoordelingscriteria EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Van der Wiel kwam hiermee als gunstigste uit de bus en heeft het werk om die reden gegund gekregen.

planning

In juni is Van der Wiel gestart met de werkzaamheden. De nieuwbouw wordt naar verwachting in oktober 2015 opgeleverd. In deze periode zal ook fase 2 en 3 van de openbare ruimte worden gerealiseerd.

klantvriendelijk

Een onderdeel van het plan van aanpak is de klachtenbehandeling. Van der Wiel werkt zorgvuldig aan dit project om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan willen we daar graag van op de hoogte gesteld worden. Middels onderstaand klachtenformulier kan een klacht kenbaar worden gemaakt. U ontvangt z.s.m. een reactie van ons.

Klachtenformulier Hoogezand

 

Bekijk onderstaand de prachtige luchtfoto’s van dit project!