kornputkwartier steenwijk

Het project kornputkwartier te Steenwijk is een Design & Construct-project en betreft een herinrichting en sanering van plangebied “Van den Kornputkwartier” te Steenwijk.

gezamenlijke opdracht

Van Wijnen Noord BV en Van der Wiel Infra & Milieu BV hebben op 23 maart 2007 schriftelijk opdracht ontvangen voor de herinirichting van het plangebied “Van den Kornputkwartier” te Steenwijk. Het werk bestaat uit een drietal projectonderdelen, te weten:

  • Bouw,- en woonrijpmaken van het plangebied “Van den Kornputkwartier
  • Verwijdering en sanering van de voormalige stortplaats “De Steenakkers”
  • Het ontwikkelen (incl. bouwen) van 109 woningen op de voormalige stortlocatie

aandeel van der wiel

Voor het bouw,- en woonrijpmaken en de sanering geldt dat door Van der Wiel Infra & Milieu BV het ontwerp uitvoeringsgereed is gemaakt inclusief een RAW-bestek waarna tot uitvoering van de sanering en het bouw,- en woonrijpmaken is overgegaan. Voor Van Wijnen Noord BV geldt dat zodra de grond bouwrijp is gemaakt er 109 woningen dienen te worden ontwikkeld en gebouwd.

De oplevering van het project is afhankelijk van de ontwikkeling en de verkoop van de woningen. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.