natuurontwikkeling hegewiersterfjild

Aan de Kimswerderweg langs de N31 is natuurontwikkeling Hegewiersterfjild gesitueerd. Zowel Van der Wiel Infra & Milieu BV als Van der Wiel Transport BV houden zich hiermee bezig. 

klaar voor de start

De start van de werkzaamheden heeft lang op zich laten wachten omdat er geen afzet was voor vrijkomende klei. De kadeverbetering in Lemmer heeft dit echter mogelijk gemaakt waardoor de werkzaamheden van start konden gaan. In totaal moet hier circa 200.000 m³ klei geleverd en verwerkt worden.

infrawerkzaamheden

De werkzaamheden bestaan voor Van der Wiel Infra & Milieu BV in hoofdzaak uit:

  • Maken werkplannen, voorzieningen flora & fauna
  • Realiseren overkluizing gasleiding
  • Verzorgen rijplatenbanen e.d. ten behoeve van de afvoer van de klei
  • Ontgraven bovengrond/bouwvoor, circa 40.000 m³
  • Ontgraven en afvoeren klei, circa 200.000 m³
  • Terugzetten bouwvoor, circa 40.000 m³
  • Frezen, eggen en inzaaien gehele terrein, circa 10 ha
  • Aanbrengen stuwen, dammen, duikers
  • Aanbrengen halfverharding, circa 11.000 m²
  • Aanbrengen diverse hekwerken op dammen

Bekijk ook wat dit project inhoudt voor Van der Wiel Transport BV!