Menu Scroll

Ophoging industrieterrein Westerbroek

Nog voordat drukkerij Simian uit Westerbroek er eigenaar van werd, was DBG bouw- en reststoffen betrokken bij het later aangekochte naastgelegen perceel. Naast het huidige pand van Simian is ervoor gekozen om een nieuwe bedrijfshal te maken, gekoppeld aan de huidige. Zo kan Simian nieuwe afdelingen opzetten en zich meer toeleggen op grootformaat drukwerk zoals vlaggen, banners, spandoeken en plaatmaterialen.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Madepolderweg 7a te Westerbroek
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: GREEN Real Estate BV
  • Contractvorm: meervoudig onderhands
  • Uitvoering: eind 2018   
  • Overige toegepaste expertises: Civiele Techniek & Logistieke dienstverlening

Het Project

Ophoging

De opdrachtgever wilde het te laag gelegen bedrijfsterrein, grenzend aan de bestaande bedrijfslocatie van Simian, ophogen. DBG bouw- en reststoffen heeft het terrein tot een vooraf afgesproken peil opgehoogd, inclusief de coördinatie en administratie.

Industriegrond

Het terrein is circa 1 meter opgehoogd met maximale kwaliteitsklasse industriegrond en in totaal is er circa 20.000 ton grond geleverd, verwerkt en verdicht in de ophoging.

Synergie

Binnen de Van der Wiel Holding is DBG bouw- en reststoffen specialist in het ophogen van terreinen en het aanleggen van grondwallen. Om werk met werk te kunnen maken, heeft Simian onze moedermaatschappij gevraagd voor het aansluitend bouwrijp maken van het nieuwe bedrijfsterrein. Samen met de noodzakelijke logistieke dienstverlening ontstond er een mooi synergie-werk, waarbij de opdrachtgever voor deze activiteiten naar tevredenheid volledig is ontzorgd.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?