Plan Duivenhorst te den dolder

Een bijzondere locatie. Op de plek waar 48 woningen worden gerealiseerd, heeft Van der Wiel van begin af aan meegedacht aan oplossingen voor onder andere extra verontreiniging, hoogteverschillen en geluidsoverlast. 

van bomen kappen tot woonrijp maken

In september 2015 startte Van der Wiel met het kappen van bomen. Hierna volgde de sanering die in samenwerking met Enviso Ingenieursbureau is uitgevoerd. Er werd meer verontreiniging gevonden dan was ingeschat; omdat er vroeger een vuilstort op de locatie gevestigd was, was er sprake van een stortlaag met asbest. Enviso breidde de sanering uit en begeleidde Van der Wiel Infra & Milieu met het verwijderen van alle verontreinigde grond. De verontreinigde grond werd aangenomen door DBG bouw- en reststoffen en door Van der Wiel Transport BV afgevoerd naar de stortlocatie in Drachten. In februari 2015 is gestart met het bouwrijp maken en het aansluiten van de woningen op het riool.

oplossingen voor geluidsoverlast en hoogteverschillen

Plan Duivenhorst bevindt zich in hartje Den Dolder en heeft dan ook te maken met veel verkeer rondom. Om geluidsoverlast te voorkomen van zowel het autoverkeer als de trein realiseerde Van der Wiel een geluidsscherm, ook wel ‘Greenwall’ genoemd. Dit is opgebouwd uit een stalen kooi belegd met een natuurvezeldoek en gevuld met een substraat. Daarnaast is er sprake van diverse hoogteverschillen in de grond. Reden voor Van der Wiel om de tekeningen in 3D te maken en te werken met een GPS-systeem op de kranen. Om de hoogteverschillen in de hoeken van het plan op te vangen, zijn zogenaamde schanskorven geplaatst (te zien in onderstaande fotogalerij). Dit voorkomt tevens dat de tuinen van de woningen kleiner worden.

ontwerp ondergronds infiltratiesysteem

Plan Duivenhorst wordt gerealiseerd in een kuil en in de nabije omgeving is geen sloot aanwezig. Hierdoor kon het regenwater niet afgevoerd worden. Om dit op te lossen ontwierp Van der Wiel een ondergronds infiltratiesysteem waarmee het regenwater in de bodem wordt geïnfiltreerd.

In april 2016 start Van der Wiel met het woonrijp maken. Het project zal naar verwachting in augustus 2016 worden opgeleverd.