Menu Scroll

Schoterveld Bant

In 2006 is Staatsbosbeheer gestart met de natuurontwikkeling Schoterveld, nabij Bant. De basis van het plan is de aanleg van een grote, diepe plas (Schoterplas). Hierdoor ontstaat een groot volume diep en koel water, dat ecologisch interessant is. Vanuit de waterpartij wordt een geleidelijke overgang naar het droge land gecreëerd. Hierbij wordt gewerkt met variabele taluds.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Langs de A6 bij Tankstation Wellerzand, tussen afslag Bant en afslag Lemmer.
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
  • Contractvorm: Bouwteam
  • Uitvoering: 2006 – heden
  • Overige toegepaste expertises: Civiele Techniek, Logistieke dienstverlening, Grondstromen & Ingenieursdiensten

Het Project

Om de waterkwaliteit in ecologisch opzicht te optimaliseren, wordt de plas gevoed met kwelwater en met water vanuit de verderop gelegen waterplas “De Kuilen”. Hiertoe is een verbinding tussen de twee waterplassen gemaakt in de vorm van een beek. Om wateraanvoer vanuit de omringende kavelsloten te voorkomen, is de afwatering van de omringende percelen aangepast door het dempen van enkele kavelsloten en zijn vervangende kavelsloten aangelegd. Daarnaast is de bovengrond van het plangebied verwijderd, waardoor er een nieuwe vegetatie is gekomen op de huidige schrale grond.

Door een waterplas te graven en een landschapswal te bouwen, ontstaat een waterrijk rustgebied aan de zuidzijde van het Kuinderbos, waar insecten (o.a. Noordse Winterjuffer libelle), diverse vogelsoorten en (kleine) zoogdieren zich thuisvoelen. Enviso ingenieursbureau heeft de diverse vergunningen aangevraagd, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.

De locatie Schoterveld is ingericht met voorraden ophoogzand, zand voor zandbed, ‘speciaal’ zand en teelaarde. Qua specials kunnen wij vanuit verschillende depots diverse soorten sportveldenzand, woudzand, drainzand of backfill zand leveren voor specifieke toepassingen. De locatie is gelegen langs de A6, nabij het Kuinderbos. De locatie is dagelijks geopend.

Hergebruik uitkomende grondstoffen

Bij het in depot spuiten van het zand uit de waterplas, uitgevoerd door Nautilus, komen diverse soorten zand vrij. Wij dragen zorg voor de afzet van de uitkomende materialen. Het zand en de grond gaan naar diverse (bouw)locaties of civieltechnische projecten (wegenbouw) in de omgeving.

Landschapswal Schoterveld

Inmiddels is de aanleg van de natuurontwikkeling Schoterveld op de waterplas en direct aanliggende oevers grotendeels klaar. Staatbosbeheer heeft haar visie op het eindbeeld heroverwogen en wil de inrichting uitbreiden met een landschapswal tussen het plangebied en de A6. Het doel van de landschapswal is om geluid- en bewegingsverstoring vanaf de snelweg op de Schoterplas te verminderen. DBG bouw- en reststoffen zorgt voor de acceptatie van de materialen in de landschapswal en de verwachting is dat de wal eind 2021 gereed is.

Video

Dubbelklik op de video voor afspelen in volledig scherm.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?