Menu Scroll

Slibtransport waterschap Drents Overijsselse Delta

Reductie van CO2-uitstoot is een belangrijk criterium bij de aanbesteding van het transport van het zuiveringsslib voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Van der Wiel zet hiervoor de nieuwste Euro-6C vrachtwagens in, die op niet-fossiele Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) rijden.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Werkgebied Waterschap Drents Overijsselse Delta
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Contractvorm: Europese aanbesteding
  • Uitvoering: 2018

Het Project

Vergisting

Het zuiveringsslib wordt door Van der Wiel naar centraal gelegen installaties voor slibontgisting en ontwatering gebracht. Per jaar vervoeren wij ongeveer 165.000 m3 slib voor het waterschap. Dat zijn 4.800 ritten met opleggers. In de vergisters wordt per jaar zo’n 5,7 miljoen m3 aan biogas geproduceerd, die deels wordt gebruikt om energie te leveren aan de eigen zuiveringen.

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)

Deze soort niet-fossiele brandstof wordt gemaakt van afgewerkte oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. HVO is een fossielvrije, hernieuwbare brandstof met enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. De CO2-reductie bedraagt zo’n 85%. Daarnaast is er sprake van een lagere uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden (NOx) en zwavel. HVO is kleurloos, helder als water en vrijwel geurloos.

Geschikt wagenpark

Speciaal voor deze aanbesteding heeft Van der Wiel geïnvesteerd in 2 Euro-6C vrachtwagens, die geschikt zijn om op HVO-diesel te rijden.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?