Menu Scroll

Sloop boerderij Hurdegaryp

Vlakbij De Centrale As, tussen Noardburgum en Hurdegaryp, heeft Van der Wiel in opdracht van Provincie Fryslân een boerderij met ligboxenstal gesloopt.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Rijksstraatweg 235a te Hurdegaryp
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Contractvorm: meervoudig onderhands
  • Uitvoering: januari 2020 t/m maart 2020
  • Overige toegepaste expertises: Civiele Techniek, Logistieke dienstverlening en Grondstromen

Het Project

Laatste opstal

Het project De Centrale As loopt al een aantal jaren en daarbij zijn al meerdere opstallen gesloopt. Deze boerderij was de laatste opstal binnen het project en moest nog gesloopt worden. Het terrein is tot het oorspronkelijke maaiveld aangevuld en de provincie zal de locatie nader bekijken voor een nieuwe invulling.

Asbesthoudend

De asbesthoudende materialen zijn zorgvuldig onder asbestcondities verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Daarna hebben we de boerderij en ligboxen met kelders gesloopt en de vrijkomende materialen gescheiden in te hergebruiken materialen.

Aanvulling

Na de sloopwerkzaamheden zijn de ontstane bouwvlakken aangevuld met zand en grond, vrijkomend uit het project De Centrale As. Het volledige terrein is vrijgemaakt van bodemvreemde bestanddelen, uitgevlakt tot het oorspronkelijke maaiveld en ingezaaid met een bloemenmengsel.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?