Aanleg natuurvriendelijke oevers tjalleberter krite

 In opdracht van het Wetterskip Fryslân legt Van der Wiel Infra & Milieu BV natuurvriendelijke oevers in het gebied Tjalleberter Krite aan. Met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers ontstaat een robuuster watersysteem met een betere doorstroming, een grotere berging en meer ruimte voor ecologie en natuur.

wensen gemeente heerenveen

Van der Wiel Infra & Milieu BV voert het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit, maar op verzoek van gemeente Heerenveen is er een steunberm langs de Albert Mol’s Menninge aangelegd. Dit vanwege het feit dat deze weg naar de naastgelegen waterloop dreigde te verzakken. Vervolgens dient de vernauwing in de waterloop t.p.v. de verkeersbrug in de Albert Mol’s Menninge opgeheven te worden, zodat de doorstroming wordt verbeterd.

werkzaamheden van der wiel

Van der Wiel voerde onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Het baggeren van de waterlopen.
  • De aanleg van natuurvriendelijke oevers over een totale lengte van ca. 2.800 m1.
  • Het creëren van een steunberm langs de Albert Mol’s Menninge.
  • Het aanbrengen van een scheidingssloot.
  • Het opheffen van een vernauwing in de waterloop onder de verkeersbrug in de Albert Mol’s Menninge.
  • Het aanleggen van een dam met duiker voor de ontsluiting van enkele percelen in het plangebied.

De bijzonderheid zit hem bij dit project vooral in de contractvorm UAV-GC. De opdrachtgever heeft hier in hoofdzaak voor gekozen om de kennis en kunde van de markt (bijvoorbeeld m.b.t. de afvoer en afzet van vrijkomende grond) zoveel mogelijk te betrekken bij het project.