Menu Scroll

Vergunningaanvragen Hollandse Hout Lelystad

In opdracht van Staatsbosbeheer verzorgt Enviso alle vergunningaanvragen voor het plan ‘Natuur- en recreatiewinst voor De Hollandse Hout’. Het plangebied ligt in Hollandse Hout-Zuid, tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen. Door de kap- en verjongingswerkzaamheden te combineren en een slenk aan te leggen wordt geprobeerd de natuur- en recreatiewaarde van het gebied te verhogen.

Projectdetails

Projectdetails

Locatie Torenvalkweg te Lelystad
Toegepaste expertises
Andere projectgegevens
  • Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
  • Contractvorm: bouwteam
  • Uitvoering: 2016-2022

Het Project

Slenk

Het plan bestaat uit de aanleg van een slenk van circa 25 hectare in het bosgebied Hollandse Hout-Zuid. De bosvakken waarin kap- en verjongingswerkzaamheden nodig zijn, zijn bepalend geweest voor de keuze van de locatie van de aan te leggen slenk. De vrijkomende materialen hout, klei en zand worden deels hergebruikt in het project en deels afgevoerd. Door zowel steile als flauwe taluds aan te leggen, aan zowel de zon- als schaduwzijde van de slenk, wordt geprobeerd zoveel mogelijk ecologische variatie te krijgen.

Vergunningen

Voor de realisatie van deze natuurontwikkeling zijn door Enviso o.a. de volgende vergunningen aangevraagd:

  • omgevingsvergunningen
  • ontgrondingsvergunningen
  • waterwetvergunning

Enviso heeft ruime ervaring met het aanvragen en verkrijgen van de bovengenoemde vergunningen voor diverse natuurontwikkelingslocaties.

Extra recreatie

Door middel van vlonderbruggen worden de bestaande paden intact gehouden. Voor recreatie zijn in het gebied uitkijkplaatsen en een lijstrandje toegevoegd. Om de invloed van het initiatief op de lokale waterstand, de kwel en het zoutgehalte te minimaliseren, is de bodem van de slenk bekleed met klei die vrijkwam uit het project, in combinatie met een ongereguleerde grondwaterstand.

Onze werkzaamheden:

    Direct contact?