wkk voor rwzi land van cuijk

Op 9 april 2014 is Van der Wiel Biogas middels een aanbesteding officieel opdrachtnemer voor het project ‘warmtekrachtkoppeling RWZI Land van Cuijk’ geworden.

complete biogasinstallatie

Het project betreft de vervanging van de complete biogasinstallatie. Er zijn onder andere een fakkelinstallatie, twee WKK’s en een biogasreiniging geleverd en geplaatst. Ook het bijbehorend leidingwerk en aansluitingen wordt vervangen.

van a tot z

De totale installatie zal tevens aangesloten worden op de ernaast gelegen stortplaats.Van der Wiel Biogas BV is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het totaalproject inclusief alle civiel- en elektrotechnische werken.