Menu Scroll

Sanering vuilstort Woltersum volop in uitvoering

De voormalige vuilstort aan de Brouwerschapweg in Woltersum wordt gesaneerd. Momenteel zijn wij als aannemerscombinatie Van der Wiel Infra & Milieu B.V. en Roelofs Infra Groep B.V. druk bezig met het verwijderen van het verontreinigd bodem- en stortmateriaal.

Lees meer

Historie

Het terrein was voorheen een openluchtzwembad en is vanaf de jaren ‘60 in gebruik geweest als stortplaats voor huisvuil en bedrijfsafval. Het bedrijf AKU, voorloper van AkzoNobel, stortte er onder meer zware metalen als kobalt, koper en zink. De provincie Groningen voorzag de voormalige vuilstort begin jaren ‘80 van een waterdichte afdeklaag (hypofors) en een drainagesysteem. Uit periodieke controles bleek dat er schadelijke stoffen via het grondwater in de bodem terecht kwamen. Daarop is er aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer in 2018 besloten om de vuilstort te saneren.

Uitvoering

De schone deklaag is eerst weggehaald en nabij de locatie in depot gezet. Aansluitend is de hypoforslaag verwijderd en afgevoerd. In dezelfde periode is de bemaling aangebracht en de waterzuivering van Verhoeve Water en Milieu opgestart. Vervolgens zijn wij gestart met het afvoeren van het stortmateriaal van AKU naar de afvalverwerking Stainkoeln te Groningen. Daar wordt het afval ingepakt en opgeslagen in een daarvoor ingericht depot.

Afvoerroute

Het verontreinigde bodem- en stortmateriaal wordt afgevoerd via een speciaal aangelegde weg door de weilanden en een tijdelijke brug over het Damsterdiep. De vrachtwagens hoeven nu niet door de dorpskernen van Ten Boer of Woltersum te rijden.

Veiligheid

Om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen, worden op de voormalige vuilstort en bij de bouwhekken continu luchtmetingen verricht. De werknemers dragen beschermende kleding en de kranen en vrachtauto’s zijn voorzien van overdrukcabines.