Menu Scroll

Zuiniger, schoner & beter

In 2021 heeft Van der Wiel Transport 159.215 liter TRAXX HVO100 brandstof via Slump Oil afgenomen. TRAXX HVO100 is een volledig hernieuwbare diesel met een zeer hoge CO2- reductie van maar liefst 90% t.o.v. fossiele diesel.

Lees meer

Door het inzetten van deze brandstof heeft Van der Wiel met haar wagenpark afgelopen jaar de CO2-uitstoot kunnen verlagen met 519.359 kg. Zo wordt de CO2-footprint van ons wagenpark tot nul teruggebracht en de klimaatimpact volledig geneutraliseerd.

Van de Wiel wil de milieu-impact en -prestaties op een maatschappelijk verantwoord niveau brengen en wil hierin continue verbeteren. Hiervoor zijn doelstellingen vastgesteld en voeren we actief beleid om deze te halen en te handhaven. Een voorbeeld is de reductie van CO2 door het bewust kiezen van de brandstoffen.

TRAXX HVO100 is een volledig hernieuwbare en fossielvrije diesel op basis van afval- en reststromen die 90% minder CO2-uitstoot dan fossiele diesel. De resterende 10% CO2-uitstoot wordt door middel van VCS gecertificeerde duurzame energieprojecten gecompenseerd.

Voor deze bewuste en duurzame keuze voor CO2-neutrale brandstof hebben we een certificaat ontvangen namens Groenbalans en Traxx Diesel voor ondernemers.