In opdracht van Staatsbosbeheer wordt de voormalige zandwinput Schippersplas opnieuw ingericht. De opdrachtnemer is onze dochteronderneming DBG bouw– en reststoffen die een samenwerking is aangegaan met NTP.

De plas wordt middels een gronddam met stuw in het midden gesplitst. De zuidelijke helft wordt verondiept met hergebruiksgrond en de oevers verflauwt. Hierdoor ontstaat een rietmoeras met plasdras. Op de zuidoever van de plas wordt aan het einde van de werkzaamheden een heuvel aangelegd die het zicht op de bestaande asfaltcentrale wegneemt en dient als geluidsafscherming. Ook komt er in de heuvel een vleermuiskelder en steilwanden voor de oeverzwaluw. De noordelijke helft van de Schippersplas blijft zoals hij is. Aan de westzijde, bij het loofbos, wordt struikgroei gestimuleerd voor een optimaal leefklimaat voor de das en de ijsvogel.

Start werkzaamheden

In 2018 zou begonnen worden met de werkzaamheden. Door met name de wetgeving rondom PFAS heeft de uitvoering op zich laten wachten. In augustus 2022 gaan we beginnen met de aanvoer van grond. De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase wordt de gronddam aangelegd. In deze fase gaat de aanvoer van grond via het bospad naast het ROVA-terrein. Bij het verondiepen van de plas in de tweede fase gaat het vervoer over het terrein van NTP. In totaal wordt 201.000 m3 grond aangevoerd en verwerkt in een periode van maximaal 10 jaar. De opdrachtnemer is DBG bouw– en reststoffen die een samen- werking is aangegaan met NTP. Mede hierdoor kan transport over hun terrein plaatsvinden waardoor overlast wordt beperkt.

Meer informatie?

Van der Wiel Holding adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen