Binnen Van der Wiel werken we samen aan het beste resultaat, dit is de kracht van onze organisatie. Naast het uitvoeren van reguliere projecten vinden we het ook belangrijk om diverse maatschappelijke projecten, evenementen en verenigingen te ondersteunen bij het bereiken van mooie prestaties.

Van der Wiel ontvangt veel sponsoraanvragen en omdat we onmogelijk op alle verzoeken in kunnen gaan, hebben we richtlijnen opgesteld met betrekking tot sponsoring. Ons sponsorbeleid is met name project gerelateerd. Daarnaast is er ook een beperkt budget beschikbaar voor initiatieven voor onze werknemers. Heeft u een project, evenement of ander initiatief, gericht op sport, cultuur en/of maatschappij waarvoor u sponsoring wilt aanvragen, dan kunt u een aanvraag indienen via sponsorzaken@vanderwiel.nl.

Let op! Een aanvraag dient minimaal 6 weken voor de start van het evenement ingediend te worden.

In de aanvraag dienen de volgende punten naar voren te komen:

  • Naam en de omschrijving van de instelling of vereniging waarvoor je het verzoek indient.
  • Uitleg over de activiteit waarvoor sponsoring nodig is.
  • Uitleg over de benodigde vorm van sponsoring (geld, materiaal etc.).
  • Welke tegenprestatie kan Van der Wiel eventueel verwachten?
  • In geval van een sponsoraanvraag voor jezelf: geef aan waarom de aangevraagde sponsoring zo bijzonder is en ook bij Van der Wiel past.

De volgende organisaties en evenementen worden niet door Van der Wiel gesponsord:

  • Organisaties en evenementen die een relatie hebben met de thema’s alcohol en drugs.
  • Organisaties die discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse of politieke overtuiging.
  • Politiek georiënteerde evenementen en organisaties.

Voldoet je aanvraag aan bovenstaande voorwaarden, dan zal deze door onze sponsorcommissie in behandeling worden genomen. Je ontvangt zo snel mogelijk een schriftelijke reactie.

Sponsoraanvraag?

Van der Wiel Holding ondersteunt diverse maatschappelijke projecten. Neem contact op voor meer informatie.

Contact