sponsoring

Met elkaar gaan we voor het beste resultaat. Dat is de kracht van Van der Wiel. Dit doen we niet alleen voor onze klanten. Jaarlijks ondersteunen we diverse maatschappelijke projecten, evenementen en verenigingen bij het bereiken van mooie prestaties.

Van der Wiel ontvangt vele sponsoraanvragen. We kunnen onmogelijk op alle verzoeken ingaan. Hiervoor hebben we richtlijnen voor sponsoring opgesteld. Alleen een aanvraag die aan al onze voorwaarden voldoet, nemen we serieus in behandeling.

Wat zijn onze voorwaarden?

 1. De sponsoring verbindt zich aan de drie sponsorgebieden waarop Van der Wiel zich richt: sport, cultuur of maatschappij
 2. De aanvrager heeft een bestaande of toekomstige relatie met Van der Wiel
 3. Er zit minimaal vier weken tijd tussen het moment van aanvraag en de activiteit

Wat sponsort Van der Wiel niet?

 1. We sponsoren geen individuen: alleen organisaties, teams of evenementen
 2. Organisaties of evenementen die een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs
 3. Organisaties die discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse of politieke overtuiging
 4. Politiek georiënteerde evenementen of organisaties

Sponsorverzoek indienen?

De volgende punten moeten in je verzoek naar voren komen:

 • naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging die het verzoek indient;
 • de activiteiten waarvoor sponsoring nodig is;
 • de reden van het sponsorverzoek;
 • de (bestaande of toekomstige) relatie met Van der Wiel;
 • eventuele mede-sponsoren;
 • type en grootte van de gevraagde sponsoring;
 • uitleg van een eventuele tegenprestatie.

Nu sponsoring aanvragen? Mail naar commercieel@vanderwiel.nl.