Grondstoffen worden schaarser en het hergebruiken van materialen steeds belangrijker. Voor ons is circulair en duurzaam ondernemen een ‘way of life’. Van der Wiel heeft verschillende zandwinlocaties in Noord- en Midden Nederland, waarbij er gecertificeerde grondstromen (zand en teelaarde) worden aangeboden.

Voor ons is circulair en duurzaam ondernemen een ‘way of life’. Daarom stimuleren we in al onze projecten het duurzaam hergebruiken van grond en materiaal.

Maximaal hergebruik

Bij bouwprojecten, bodemsaneringen en andere ontwikkelingen in de openbare ruimte komt veel grond vrij. Vaak kunnen we deze grond onmiddellijk hergebruiken op het project zelf of op een ander project. Grond die verontreinigd is, brengen we naar één van onze opslaglocaties en verwerken we tot secundaire grond- en bouwstoffen, of wordt rechtstreeks afgevoerd naar erkende reinigers of stortplaatsen.

We kunnen grondstromen zelf accepteren of zorgen voor de juiste afzet naar andere grondreinigers/stortplaatsen. Soms moet het vrijgekomen materiaal eerst worden bewerkt voordat het geschikt is voor hergebruik.

Biologisch en fysisch reinigen

Het reinigen van grond kan zowel biologisch als fysisch. Biologische grondreiniging is geschikt voor het afbreken van organische stoffen zoals minerale olie in zandige grond. Fysische grondreiniging maakt gebruik van een combinatie van technieken om verontreiniging uit de grond te verwijderen. Zo verbeteren we de kwaliteit van het verontreinigde materiaal. Na het reinigingsproces zijn deelstromen geschikt voor hergebruik. We streven naar efficiënte oplossingen en maximaal hergebruik.

Verwerkingslocaties

We beschikken over twee vaste locaties voor ontvangst en bewerking van (verontreinigde) grond, in Drachten en in Groningen. Op deze locaties verwerken we onder andere asbesthoudende grond, baggerspecie, veegzand, verontreinigd dakgrind, verontreinigde granulaten en steenachtige materialen. Daarnaast leveren wij vanuit onze locatie in Drachten onder andere zand, grond, puin en hergebruiksgrond.

Hergebruikslocatie

Onze locaties in Grolloo en Rheezerveen zijn hergebruikslocaties (grootschalige bodemtoepassing) voor acceptatie en toepassing van grond en baggerspecie (slib). Daarnaast leggen we veelvuldig in eigen beheer geluids-, landschaps- en zichtwallen aan.

Grondbanken

Naast bovengenoemde locaties beschikken we over twee locaties waar we een grondbank beheren. Deze locaties zijn Nij Beets en Bant (Schoterveld). Op deze locaties kunnen we ongekeurde schone (AW) grond accepteren en gekeurde (AP04) grond leveren. DBG bouw- en reststoffen beschikt naast de certificaten BRL9335-1 (Individuele partijen grond) en BRL9335-2 (Grond uit projecten) ook certificaat BRL 9335-4 (Samengestelde grondproducten).

Kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk aspect voor Van der Wiel. Onze certificeringen zijn daarvan een zichtbaar resultaat. Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft op basis van onze certificaten ons de status van ‘Erkende Instelling’ toegekend. Zo bent u er zeker van dat onze diensten en producten van uitstekende kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Meer informatie?

Bezoek de website van DBG bouw- en reststoffen.

Direct contact?

Germ van der Wiel
Commercieel manager

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij