We zoeken vanuit Research en Development continu naar innovaties die aansluiten bij onze core business. Circulariteit en duurzaamheid zijn items die hierbij aansluiten. Denk aan het produceren van speciale mengsels van zand, grond, bomengrond, compost etc. en het onderzoeken van alternatieven voor kleimengsels en immobilisatie. Daarnaast kijken we naar alternatieve brandstoffen (o.a. HVO 100 en waterstof) voor het wagenpark.

Circulaire samenwerking met DuSpot

Een belangrijk onderdeel van ons bedrijf Van der Wiel is het circulair afstemmen van vraag en aanbod van grond-, zand- en puinstromen. De afgelopen jaren hebben wij daar veel successen mee behaald met behulp van onze zelf ontwikkelde grondstromenapp. Om zowel intern maar ook extern vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zijn wij in contact gekomen met Mart Mensink van DuSpot.

DuSpot is een onafhankelijke matchingtool voor de inframarkt, die vraag en aanbod van bouw- en grondstoffen op een simpele praktisch werkbare manier aan elkaar koppelt. Wij geloven dat er met deze tool nog meer hergebruik mogelijk is en kijken uit naar extra samenwerking met de overige betrokken partijen voor het realiseren van een optimale circulaire inframarkt.

Innovaties bij
Van der Wiel

Oplossingen voor grondreiniging

We zoeken oplossingen voor reiniging van PFAS houdende grond en grond met Japanse duizendknoop. Ons ingenieursbureau is bij dit soort projecten vaak de kartrekker als adviseur voor de vele vragen vanuit de markt. Van der Wiel is in deze een totaal-oplosser voor het geven van advies en aansluitend het bieden van een oplossing!

Vragen of interesse?

Van der Wiel Holding adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact