Van der Wiel draagt graag een steentje bij aan de maatschappij en hanteert daarom een MVO-beleid met aandacht voor People, Planet en Profit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid van Van der Wiel. Sinds onze oprichting in 1954 is het dan ook een essentieel uitgangspunt: eerlijk zaken doen met respect voor opdrachtgevers, medewerkers en de omgeving.

Opleidingen

Van der Wiel biedt voor studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen of af te studeren. Daartoe is Van der Wiel een erkend opleidingsbedrijf. Tevens verzorgen we excursies op ons bedrijf en projectlocaties en organiseren we specifieke lezingen, gelieerd aan onze vakgebieden.

Personeel

Onze medewerkers zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we ons beleid vastgelegd in een kwaliteits-, arbo- en milieubeleid. Het beleid is onderdeel van al onze bedrijfsactiviteiten. We letten goed op onze medewerkers. Elk werk richten we in met oog voor minimale belasting voor mens en milieu. Voor elk project dat we uitvoeren zoeken we collega’s die zo dicht mogelijk bij de projectlocatie wonen. Hiermee beperken we het woon-werkverkeer.

Certificaten

Om onze ervaring, kennis en kunde te onderstrepen, heeft Van der Wiel verscheidene kwaliteitscertificaten in huis. Dankzij deze certificaten zijn we in staat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek, sloop en bodemsanering, natuurontwikkeling, logistieke dienstverlening, grondstromen en ingenieursdiensten veilig en verantwoord uit te voeren.

Op zoek naar alle certificaten? Bekijk op onze site bij “certificaten” de van toepassing zijnde certificaten van de onderlinge Van der Wiel bedrijven.

Duurzaamheid en circulariteit

De wereld verandert en wij veranderen daarin mee. We zitten niet stil. Duurzaam doen en denken brengen we elke dag in de praktijk. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen nieuwe ontwikkelingen, waar dat mogelijk is, toe. Op onze zandput en composteerinrichting te Nij Beets is een drijvend zonnepark aanwezig voor het duurzaam winnen van het zand. Daarnaast is Van der Wiel dagelijks bezig met vraag en aanbod van grondstromen op elkaar afstemmen, waardoor we bij hoge uitzondering met lege vrachtwagens rijden.

Huisvesting

We gaan verantwoord om met energie, water en grondstoffen. Op onze werkplaats in Drachten hebben we een eigen zonnepark. Het water voor onze wasstraat winnen we uit eigen waterputten. Tevens kopen we alleen groene stroom in.

Transportmaterieel

Eén van onze grootste uitdagingen is om de CO2-uitstoot van het transport dat we uitvoeren zo laag mogelijk te houden. Onze vrachtwagenchauffeurs krijgen daarom training in zuinig en  defensief rijden. Daarnaast zetten we alleen materieel in dat voldoet aan de hoogste Europese Emissie-eisen.

Emissiereductie

In 2011 is Van der Wiel begonnen met het inzichtelijk maken van haar CO2-uitstoot. Zo kunnen we doelstellingen formuleren om de uitstoot te reduceren. Dit inzicht wordt jaarlijks bijgehouden in het document ‘emissie-inventaris’.

Van der Wiel Holding BV heeft, om uitstoot van CO2 te verminderen, een doelstelling geformuleerd. Om deze doelstelling te behalen worden diverse maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn te vinden in het document ‘energie-actieplan’. In deze actieplannen staat beschreven met welke maatregelen we de CO2-uitstoot willen verminderen.

Met behulp van de BVOR Rekentool hebben wij van onze groene reststromen (welke wij recyclen) de CO2 voetprint berekend. Dankzij onze compostering in Nij Beets hebben wij een BKG-emissiereductie gerealiseerd van 1.382,3 ton CO2eq. Deze reductie is op 24 mei 2022 geverifieerd door QS Certification, zie het certificaat.

Keteninitiatief

Om een bijdrage te leveren aan CO2-reductie is Van der Wiel actief aangesloten bij onderstaande keteninitiatieven.

Nieuwsbrieven

Om iedereen te informeren over de status, het beleid en initiatieven van de CO2-prestatieladder binnen Van der Wiel, plaatsen wij halfjaarlijks een nieuwsbrief op de website. De nieuwsbrieven zijn hieronder terug te vinden.

De eerdere emissie inventarissen, actieplannen en nieuwsbrieven vanaf 2016 zijn op te vragen via commercieel@vanderwiel.nl

Vragen of interesse?

Van der Wiel Holding adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact