Van der Wiel zorgt voor oplossingen die innovatief, effectief en duurzaam zijn. Dat doen we vanaf het allereerste idee tot aan de oplevering. Voorbereidende werkzaamheden zoals bodemonderzoek, keuringen van gronddepots en vergunningen worden door onze ingenieurs uitgevoerd.

Of het nu gaat om projectmanagement, bodemonderzoek, het opstellen van een saneringsplan, het maken van een ontwerp voor een civieltechnisch project of de aanvraag van een vergunning. Onze adviseurs en ingenieurs hebben een brede kennis, zijn gewend om in bouwteamconstructies te werken en gaan bij ieder project praktisch en oplossingsgericht te werk.

Praktisch en oplossingsgericht

We bedenken slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van bodem, milieu, grond-, weg- en waterbouw en duurzaam bodembeheer.

Of het nu gaat om projectmanagement, een saneringsplan opstellen, een ontwerp maken voor een civieltechnisch project of een vergunning aanvragen, onze adviseurs en ingenieurs gaan bij ieder project praktisch en oplossingsgericht te werk. Ze begeleiden projecten vanaf het allereerste idee tot aan de oplevering, maar zijn ook in te zetten voor één specifiek onderdeel van het traject. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk provincies, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, aannemers, woningbouwcorporaties en natuurorganisaties.

Grond- weg en waterbouwprojecten

We hebben alle specialisten in huis om van uw grond-, weg- en waterbouwproject een succes te maken. We ontwerpen, realiseren en begeleiden duurzame projecten met hoge kwaliteit in Noord- en Midden-Nederland.

U schakelt ons in voor:

 • RAW-bestekken
 • Tekenwerk civieltechnische werken (bouw- en woonrijp)
 • Technische omschrijvingen en grondbalansberekeningen
 • Geotechnisch advies (zettingen/hoogtemetingen)
 • Beoordelingen van rioleringsplannen
 • Beoordelingen van bemalingsadvies en damwandadvies
 • Kostenramingen
 • Directievoering en toezicht houden
 • Toepassen advies secundaire bouwstoffen
 • Opstellen grondbalans
 • Uitvoeren van aerius-berekeningen (stikstof depositie)

Bouw- en infraprojecten hebben impact op de omgeving en het milieu. Risico’s die te maken hebben met de grond, het grondwater of specifiek asbest wilt u in een vroeg stadium inzichtelijk hebben. Dit vraagt om betrouwbaar vooronderzoek. Bij ons ingenieursbureau vindt u milieuspecialisten die onderzoeken, adviseren en begeleiden. We adviseren en ondersteunen u bij:

 • Aanvraag van diverse vergunningen en subsidies
 • Vooroverleg met betrokken NUTS-partijen
 • Saneringsplannen en BUS meldingen
 • Specifieke aanpak van bodemsaneringsprojecten
 • Calculatie voor groot- en kleinschalige bodemsaneringen
 • In-situ saneringen
 • Ontwerp van waterzuiveringen
 • Afzet van schone, licht en sterk verontreinigde grond

Sterk in veldwerk

Onze mensen in het veld verrichten o.a. (water)bodemonderzoek, asbest-in-grondonderzoek, grondwatermonitoring, milieukundige begeleiding en depotbemonsteringen. Daar waar onze adviseurs GWW en Milieu vooral adviseren, zijn de medewerkers milieutechniek verantwoordelijk voor een correcte uitvoering. Dit vraagt om een hoog kennisniveau en handen-uit-de-mouwen mentaliteit. Onze afdeling staat garant voor een (kosten)efficiënte en vlotte totstandkoming, praktische begeleiding en afwikkeling van projecten.

Meer informatie?

Bezoek de website van Enviso Ingenieursbureau.

Direct contact?

Arjan Sollie
Bedrijfsmanager

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij