In opdracht van Provincie Fryslân wordt door Van der Wiel Drachten een nieuwe stuw gerealiseerd ter plaatse van de zandwinplas (zandput) in Nij Beets.

Met de realisatie van de nieuwe stuw wordt een eerste stap gezet om het waterpeil in de zandwinplas verder te kunnen verhogen. De verhoging van het waterpeil zorgt voor tegendruk op het grondwater dat diep in de grond zit. Hierdoor zal het grondwaterpeil in het aangrenzende natuurgebied Van Oordt’s Mersken in droge periodes minder ver zakken. Op die manier verdroogt de natuur daar minder en kunnen bijzondere planten beter groeien.

Meer informatie?

Van der Wiel Holding adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen