Vanwege een verwachte zeespiegelstijging door klimaatveranderingen moest de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl verstevigd worden. Deze dijk is daarnaast aardbevingsbestendig gemaakt. De stortplaats te Bierum lag tegen de oude zeedijk, er was niet voldoende ruimte om de nieuwe zeedijk te realiseren. Omdat er tevens zorgen waren dat de stortplaats een ‘zwakkere’ plek in de dijk was, is deze gesaneerd.

Projectdetails

Locatie:
Nieuwstad 4 te Bierum
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Gemeente Delfzijl
  • Contractvorm
    meervoudig onderhands
  • Uitvoering
    2017

Stortlocatie

De stortplaats is van 1936 tot 1972 in gebruik geweest en lag tegen de huidige zeedijk aan. De oppervlakte was zo’n 10.000 m2, met een gemiddelde stortlaag van 1 meter. Een laag grond van circa een halve meter dikte dekte de stortlaag af. Het grondwater is niet of nauwelijks beïnvloed door het stortmateriaal.

Milieukundige begeleiding

Ter voorbereiding hebben we de afdeklaag van de vuilstort verwijderd. Daarna is onder milieukundige begeleiding van Enviso ingenieursbureau, de stortplaats ontgraven, opgeladen en afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Industriegrond en baggerspecie zijn door Van der Wiel afgevoerd. We hebben ter afronding teelaarde en schoon zand aangevoerd en daarmee de ontgravingsvakken aangevuld.

Herinrichting

Bij de oplevering van het terrein zijn de eerste bomen gepland door de samenwerkingspartners Provincie Groningen, Gemeente Delfzijl en Waterschap Noorderzijlvest. Aansluitend heeft de combinatie Ommerlanderdiek de dijkversterking ontworpen en gerealiseerd.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij