Voor een braakliggend terrein ten noorden van Winsum is door Bouwgroep Noord uit Drachten een plan uitgewerkt voor woningbouw. Er is sprake is van verontreinigde bovengrond op een deel van dit terrein, zo bleek uit eerder onderzoek. Enviso ingenieursbureau heeft met bodemonderzoek de verontreiniging in kaart gebracht. Op basis van de nieuwe bouwcontouren is het plan met de saneringsvariant goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Projectdetails

Locatie:
Pier Winsemiusleane te Winsum
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Bouwgroep Noord (BGN) te Drachten
  • Contractvorm
    Bouwteam
  • Uitvoering
    april 2020

De “Driehoek”

Op de locatie worden nieuwe (huur)woningen gebouwd. De woningen komen op de ‘Driehoek’, gelegen aan het Molepaed, de Meamerterdyk en de Pier Winsemiusleane.

Bouwgroep Noord is medio mei 2020 gestart met de werkzaamheden voor de eerste twee blokken van drie woningen aan de Pier Winsemiusleane.

Sanering en milieukundige begeleiding

Na het uitzetten van de aanwezige verontreinigingsvakken is de verontreinigde grond onder saneringscondities ontgraven en in depot gezet. De milieukundige begeleiding was is handen van Enviso ingenieursbureau. De verontreinigde grond is na keuring afgevoerd naar daarvoor geschikte verwerkingslocaties voor hergebruik, dan wel reiniging van de grond.

Bouwrijp maken

Na het uitzetten van de verontreinigingsvakken is de verontreinigde grond ontgraven en in depot gezet. Enviso ingenieursbureau deed de milieukundige begeleiding. De verontreinigde grond is gekeurd en afgevoerd naar geschikte verwerkingslocaties voor hergebruik of reiniging van de grond.

Als bouwteampartner hebben wij na de bodemsanering de locatie ook bouwrijp gemaakt. Daartoe zijn de bouwputten uitgegraven, is er zand aangevoerd, riolering en verharding aangelegd.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij