Meer ruimte voor de vogels. Dat was het doel bij de aanleg van een groter leefgebied voor wad- en weidevogels aan de Kimswerderlaan bij Harlingen. In opdracht van Natuurmonumenten richtte Van der Wiel maar liefst 30 hectare landbouwgrond in als natuurgebied.

Projectdetails

Locatie:
Kimswerderlaan te Harlingen
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Staatsbosbeheer
  • Contractvorm
    Bouwteam
  • Uitvoering
    2015 - 2018

Om te zorgen dat het in het Hegewiersterfjild extra goed vertoeven is voor de vogels, maakten wij het gebied naast groter ook natter. Om dit te realiseren groeven we in een periode van drie jaar meer dan 200.000 m3 klei af. De vrijkomende klei werd vlakbij het gebied in depot gezet, voor latere afvoer.

Hergebruik kleigrond

Waar breng je zo even 200.000 m3 klei naar toe? Deze zoektocht en de afzet van deze grond hebben wij met ons omvangrijke netwerk voor Natuurmonumenten gedaan. We hebben de grond grotendeels (her)gebruikt bij een kadeverbetering in Lemmer. Dagelijks reden er toen zo’n 25 auto’s van ons door Zuidwest-Friesland.

Flora en fauna

Natuurmonumenten vond in ons een partner die gewend is om te werken in een natuurgebied. Het werk werd uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. Bij werkzaamheden als deze is hinder onvermijdelijk, maar wij hebben er samen met Natuurmonumenten voor gezorgd dat verstoring van de natuur zoveel mogelijk is voorkomen.

Meer dan grondafvoer

Het grootste deel van de werkzaamheden bestond uit het afgraven en afvoeren van de klei. Tevens hebben wij zorggedragen voor het ontwerp. Naast het groot grondverzet hebben we civieltechnisch nieuwe stuwen, dammen en duikers aangebracht. Ook zaaiden we het gebied in. Deze fase van het project Hegewiersterfjild is in de zomer van 2018 afgerond.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij